Słupy elektryczne a infrastruktura telekomunikacyjna – współdzielenie struktur

Słupy należące do elektroenergetycznej sieci przesyłowej wydają się idealnym rozwiązaniem problemu z dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej. W praktyce bywa różnie, gdyż często brakuje rozsądnych rozwiązań administracyjnych, które upraszczałyby ten proces. Jak zatem wygląda w polskiej rzeczywistości współistnienie obydwu struktur?

Elektroenergetyczne sieci przesyłowe – realizm i oczekiwania

Istniejące w Polsce słupy elektryczne (zwłaszcza Nn i Sn) są idealną „platformą” do przesyłania sygnału telekomunikacyjnego. Wielu operatorów sieci teleinformatycznych marzy o rozwiązaniu, dzięki któremu można by poprowadzić tą drogą światłowody lub transmisyjne kable miedziane. W ten sposób:

  • ograniczono by koszty związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej,

  • udałoby się poprawić dostępność sieci komunikacyjnych,

  • można by skokowo poprawić jakość i przepustowość kanałów komunikacyjnych.

Czy takie rozwiązanie jest możliwe w praktyce? Okazuje się, że operator sieci elektroenergetycznej nie zawsze może zapewnić prywatnym przedsiębiorcom nieograniczony dostęp do swej infrastruktury.

Problemy techniczne związane z udostępnieniem linii przesyłowych

Operatorzy sieci elektroenergetycznych jednoznacznie wskazują, że ujednolicenie wszystkich regulacji dotyczących ich współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi jest rozwiązaniem błędnym, a nawet szkodliwym. Argumentuje się, że słupy elektryczne nie w każdym przypadku mogą posłużyć jako infrastruktura teletechniczna. Bądź co bądź, trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  • montaż sieci światłowodowych musiałby mieć miejsce pod napięciem,

  • istnieje konieczność wzmocnienia słupów obciążonych dodatkowymi przewodami,

  • pojawia się ryzyko wystąpienia zakłóceń pracy sieci przesyłowej lub telekomunikacyjnej.

Czy sieci transmisyjne i energetyczne mogą ze sobą współistnieć?

Współpraca w tym zakresie jest jak najbardziej możliwa. Trzeba jednak pamiętać, że jej zasady powinny uwzględniać interesy obydwu stron, a zwłaszcza operatorów sieci elektroenergetycznych. Koniec końców to ich infrastruktura jest wykorzystywana do zarówno do przesyłu energii elektrycznej, jak i sygnału telekomunikacyjnego. Firma eltelnetwoks.pl to podmiot, który realizuje takie inwestycje od strony technicznej. Dzięki niej możliwe jest funkcjonalne powiązanie obydwu sieci, które stanowić będą organiczną całość.

Reasumując, wykorzystanie słupów elektrycznych do poprowadzenia sygnału telekomunikacyjnego jest krokiem zasadnym i oczywistym. Dlatego bardzo ważne jest, aby podjąć na tym polu ustalenia, które będą szanować interesy obydwu stron.

Materiał zewnętrzny

Redakcja zapleczebudowlane.pl